You are here

City List

This is the Slovakia City List page list. You can click the title to browse the detail information.
City Region Name National Destination Code Carrier Name Number Type
Banská Bystrica Banskobystrický 48 ACS spol. s r.o. G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 ActiveNet G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 DH Telecom G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 GTS Slovakia G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 IPfon G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 Inomanet G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 Orange Slovensko G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 SWAN G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 Slovak Telekom G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 Slovanet G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 UPC BROADBAND SLOVAKIA G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 VM Telecom G
Banská Bystrica Banskobystrický 48 Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava G
Bardejov Prešovský 54 ACS spol. s r.o. G
Bardejov Prešovský 54 ANTIK Telecom s.r.o. G
Bardejov Prešovský 54 ActiveNet G
Bardejov Prešovský 54 DH Telecom G
Bardejov Prešovský 54 GTS Slovakia G
Bardejov Prešovský 54 IPfon G
Bardejov Prešovský 54 Inomanet G
Bardejov Prešovský 54 Orange Slovensko G
Bardejov Prešovský 54 SWAN G
Bardejov Prešovský 54 Slovak Telekom G
Bardejov Prešovský 54 Slovanet G
Bardejov Prešovský 54 UPC BROADBAND SLOVAKIA G
Bardejov Prešovský 54 VM Telecom G
Bardejov Prešovský 54 Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava G
Bratislava Bratislavský 22 DH Telecom G
Bratislava Bratislavský 22 GTS Slovakia G
Bratislava Bratislavský 22 IPfon G
Bratislava Bratislavský 22 Primanet G
Bratislava Bratislavský 22 SWAN G
Bratislava Bratislavský 22 Slovanet G
Bratislava Bratislavský 22 UPC BROADBAND SLOVAKIA G
Bratislava Bratislavský 22 VM Telecom G
Bratislava Bratislavský 22 Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava G
Bratislava Bratislavský 23 ActiveNet G
Bratislava Bratislavský 23 GTS Slovakia G
Bratislava Bratislavský 23 Inomanet G
Bratislava Bratislavský 23 Orange Slovensko G
Bratislava Bratislavský 23 SWAN G
Bratislava Bratislavský 24 DSI DATA s.r.o. G
Bratislava Bratislavský 24 Slovak Telekom G
Bratislava Bratislavský 25 Slovak Telekom G
Bratislava Bratislavský 26 Slovak Telekom G
Bratislava Bratislavský 28 ACS spol. s r.o. G
Bratislava Bratislavský 29 ha-vel Slovakia s.r.o. G
Dunajská Streda Trnavský 31 ACS spol. s r.o. G
Dunajská Streda Trnavský 31 DH Telecom G
Dunajská Streda Trnavský 31 GTS Slovakia G
Dunajská Streda Trnavský 31 IPfon G
Dunajská Streda Trnavský 31 Inomanet G
Dunajská Streda Trnavský 31 Orange Slovensko G
Dunajská Streda Trnavský 31 SWAN G
Dunajská Streda Trnavský 31 Slovak Telekom G
Dunajská Streda Trnavský 31 Slovanet G
Dunajská Streda Trnavský 31 UPC BROADBAND SLOVAKIA G
Dunajská Streda Trnavský 31 VM Telecom G
Dunajská Streda Trnavský 31 Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava G
Freephone 800 GTS Slovakia F
Freephone 800 IPfon F
Freephone 800 Orange Slovensko F
Freephone 800 SWAN F
Freephone 800 Slovak Telekom F
Freephone 800 Slovanet F
Freephone 800 Telefónica Slovakia F
Humenné Prešovský 57 ACS spol. s r.o. G
Humenné Prešovský 57 ANTIK Telecom s.r.o. G
Humenné Prešovský 57 DH Telecom G
Humenné Prešovský 57 GTS Slovakia G
Humenné Prešovský 57 IPfon G
Humenné Prešovský 57 Inomanet G
Humenné Prešovský 57 Orange Slovensko G
Humenné Prešovský 57 SWAN G
Humenné Prešovský 57 Slovak Telekom G
Humenné Prešovský 57 Slovanet G
Humenné Prešovský 57 UPC BROADBAND SLOVAKIA G
Humenné Prešovský 57 VM Telecom G
Humenné Prešovský 57 Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava G
Internet Access 601 Slovak Telekom I
Internet Access 819 GTS Slovakia I
Internet Access 819 Slovanet I
Košice Košický 55 ACS spol. s r.o. G
Košice Košický 55 ANTIK Telecom s.r.o. G
Košice Košický 55 ActiveNet G
Košice Košický 55 DH Telecom G
Košice Košický 55 GTS Slovakia G
Košice Košický 55 IPfon G
Košice Košický 55 Inomanet G
Košice Košický 55 Orange Slovensko G
Košice Košický 55 SWAN G
Košice Košický 55 Slovak Telekom G
Košice Košický 55 Slovanet G
Košice Košický 55 UPC BROADBAND SLOVAKIA G
Košice Košický 55 VM Telecom G
Košice Košický 55 Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava G
Levice Nitriansky 36 ACS spol. s r.o. G
Levice Nitriansky 36 DH Telecom G
Levice Nitriansky 36 GTS Slovakia G
Levice Nitriansky 36 IPfon G